Netta rufina

Red-crested Pochard
Zrzohlávka rudozobá