Limosa limosa

Black-tailed Godwit
Břehouš černoocasý