Himantopus himantopus

Black-winged Stilt
Pisila čáponohá