Ammomanes cincturus

Bar-tailed Lark
Skøivan pruhoocası